पुढील कार्यक्रम
Home / Upcoming Event

Upcoming Event

ज्ञानपेटी आनंदाची – एक हात मदतीचा

सालाबादप्रमाणे यावर्षी ही दिनांक ०२ सप्टेंबर २०१९ रोजी बाप्पाचे आगमन होणार आहे. बाप्पाच्या दर्शनाला येताना हार, पेढे, नारळ, मोदकापेक्षा आपण आपल्या घरातील वापरण्यात न येणारी पण चांगली अशी वाचनातली पुस्तके जी वाचनालयासाठी उपयोगी येतील, दप्तर आणि शैक्षणिक साहित्य, नवीन खेळणी-चित्रकलेची ...

Read More »