Home / Author Archives: admin

Author Archives: admin

फोटोस

Read More »

टेस्ट Gallery – १ जानेवारी २०१८

Read More »

किल्ले कोरलाई

History This fort was built in 1521 by the Portuguese with the permission of the Ahmednagar sultanate. In 1521, taking advantage of the confusion in the aftermath of the death of the Burhan Nizam the Portuguese tried to take over ...

Read More »

शालेय वस्तू वाटप – जि. नारळवाडी शाळा

उपकार तुझे सुखदायक सुखकर्ता आधार तुझा तू तारण करता तू माता, तूच पिता तू बंधू, तूच सखा आम्हावरी राहू दे माऊली तुझी दया या रे या सारे या…… *ज्ञानपेटी शैक्षणिक साहित्य वाटप-२०१८-जि. प.नारळवादी शाळा* उद्या दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी. ...

Read More »

कसारा घाटाचा राखणदार – बळवंतगड

गडावर किल्ल्याचे अवशेष फार काही नाहीत. काही बाजूची तटबंदी मात्र आजतागायत शाबूत आहे. गडाच्या मधोमध आल्यावर नंदी, पिंड आणि देवीची मूर्ती आहे. ह्या मंदिराच्या खालच्याच बाजूला एक टाकं आहे पण तिथे जाण्यासाठी थोडं पुढे जाऊन मग खाली उतरावं लागत. टाक ...

Read More »

मुलांना त्यांच्या आयुष्यासाठी सर्वोत्तम गोष्टी देण्याचा प्रयत्न

We always try to give our children best possible things for their life .. like better school, better hobby classes, better cloths.. In today’s lifestyle it is also possible to give everything what our kids want.. But have you ever ...

Read More »

एक योगदान चांगल्या कार्यासाठी

We always try to give our children best possible things for their life .. like better school, better hobby classes, better cloths.. In today’s lifestyle it is also possible to give everything what our kids want.. But have you ever ...

Read More »

किल्ले रतनगड

रतनगड दुर्गभ्रमण….एक अदभुत अनुभव दिनांक -1/2-8-2018 रोजी दुर्गसखा चैरिटेबल ट्रस्ट आयोजित रतनगड दुर्ग भ्रमण एक अदभुत अनुभव देऊन गेला.खूप दिवसाने मी आपल्या दुर्गसखा परिवारातील या ट्रेक मधे सहभागी झालो.हा माझ्या या सहकार्य बरोबर चा 2009 पासून चा 25 वा ट्रेक ...

Read More »

शालेय वस्तू वाटप

दुर्गसखा आयोजित शिक्षण साहित्य वाटप सोहळा २०१६ दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शिक्षण साहित्य वाटप सोहळा जि.प.शाळा नेवरे, आटगाव येथे मोठ्या उत्साहाने पार पडला. यंदा सुमारे १५०० विद्यार्थ्यांना (पहिली ते दहावी ) पुरेल इतके शिक्षण साहित्य वाटप झाले. निसर्गाच्या हाकेला साद देत वृक्षारोपण ...

Read More »

किल्ले गोरखगड

Gorakhgad Fort is a located 24 km from Murbad, Thane district, of Maharashtra. This fort is an important fort in Thane district. This fort was mainly used by sadhus or hermits for meditation.[1] It was also used to guard the ...

Read More »