Upcoming Events
Home / Social Work / School Kit Distribution

School Kit Distribution

दुर्गसखा आयोजित शिक्षण साहित्य वाटप सोहळा २०१६

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शिक्षण साहित्य वाटप सोहळा जि.प.शाळा नेवरे, आटगाव येथे मोठ्या उत्साहाने पार पडला. यंदा सुमारे १५०० विद्यार्थ्यांना (पहिली ते दहावी ) पुरेल इतके शिक्षण साहित्य वाटप झाले. निसर्गाच्या हाकेला साद देत वृक्षारोपण करण्यात आले.

दुर्गसखा सर्व दात्यांचा ऋणी आहे. आभार मानून त्यांना परके करणार नाही. बस अशीच साथ देत राहा… इतकाच मागणं आहे…

Source : Wikipedia